Stor Skallesluger - Sten Wahlström - Danske Fuglestemmer 2 (Vinyl)

Darr

9 Comments

Grolmaran Posted on10:12 pm - Oct 2, 2012

De danske farvande er et vigtigt overvintringsområde for stor skallesluger. Op til 10 % af den nordvesteuropæiske vinterbestand - knap fugle - overvintrer i vore farvande. De fleste kommer hertil fra nordøst. De største flokke samles på steder som Limfjorden, Roskilde Fjord, Arresø og .