Det Var En Gang En Liten MГё - Dagne Groven Myhren - Visen - En Gave Nr. 10 (Vinyl)

Mulrajas

7 Comments

JoJogar Posted on10:12 pm - Oct 2, 2012

Han var motstander av både Ibsens og Bjørnsons riksmålslinje, og Ivar Aasens «kronglete» landsmål. «Det som skal til», mente han, «det er blodblanding, det er sammenflyting» mellom de to målformene, for slik å skape ett norsk skriftspråk. Moltke Moe var med på å stifte Norsk Forfatterforening, og å opprette Norsk Folkemuseum.